Pravidla (24)

PRAVIDLA ZÁVODU A JINÉ INFORMACE

Osádka:

 • 1 až 6-ti členné družstvo závodníků (doporučujeme šest)
 • pořadatelem jsou vyhlášeny kategorie družstev
 • děti – čistě dětské družstvo ve věku do 15ti let včetně
 • ostatní – (ženy, muži, děti nad 15let věku, smíšená družstva, singl závodníci)

Startovné: Vztahuje se pouze na závodníky!!!

 • dětský tým Kč 600,- (€ 25)
 • ostatní Kč 1500,- (€ 60)
 • přihláška pro jednotlivce (tým o 1 členu – i dětské) 500,- (€ 20)

Závodní stroj: – koloběžka libovolné konstrukce bez jakéhokoli jiného pohonu než je odraz nohy závodníka o závodní trať

Povinná výbava:

 • přední funkční svítilna v nočních hodinách (postačí i blikačka)
 • tabulka pro startovní číslo o velikosti cca 20 cm na výšku, nebo startovní číslo umístěné na pravé straně (při včasně podané přihlášce lze přidělit číslo dle vlastního výběru). Startovní číslo bude pořadatelem dodáno proti vyplněné přihlášce.
 • alespoň jedna funkční brzda libovolné konstrukce
 • helma je povinná pro všechny děti, pro ostatní závodníky je více než doporučená
 • pro děti písemné potvrzení/souhlas zákonného zástupce o účasti v závodě

Doporučená ostatní výbava:

 • něco pro odpočinek mezi jízdami (židle, stan)
 • občerstvení
 • týmové zázemí: manažer, masérka, kuchařka, roztleskávačky, …

Základní pravidla:

 • cílem je ujet co nejvíce kol / kilometrů
 • závodníci se libovolně a v libovolných intervalech střídají na jednom stroji a to v určeném prostoru
 • stroj může být před závodem označen pořadatelem závodu. Stroj může být  kdykoli podroben kontrole s možností postihu diskvalifikací. Týmy jsou povinny kdykoliv na pokyn pořadatelů zastavit a kontrole se podrobit.
 • závodní tým tvoří jeden až šest závodníků dle podané přihlášky
 • doplnění družstva do plného počtu je možné i během závodu – po příslušném doplnění přihlášky
 • není přípustná výměna odpadlíků (zraněných, unavených)
 • není podmínkou aby stroj byl celou dobu v pohybu
 • není povoleno závodníka doprovázet = tzv. „táhnout “ (povzbuzování je povoleno po celé délce trati)
 • ke střídání jezdců je vymezen prostor na startovní rovině před stanovišti týmů
 • zkracování trati bude posuzováno přísně a následně bude pořadatelem řádně odměněno časovou penalizací nebo diskvalifikací
 • po startu a označení stroje není možné měnit rám koloběžky (opravy jsou povolené)
 • zastávka STOPnGO – něco jako trest průjezdem boxovou uličkou u F1 (min. 5 minut) – výkonný nástroj pořadatele
 • všichni (nejen závodníci) musí BEZPODMÍNEČNĚ
 • dbát o pořádek v prostoru celého závodiště
 • – POUŽITÍ TOALET (WC) V určených PROSTORÁCH
 • – NEVJÍŽDĚT DO PROSTORU PARKU AUTEM !!!
 • – ODKLIDIT PO SOBĚ ODPADKY DO POŘADATELEM URČENÉHO PROSTORU
 • pokud není uvedeno jinak, budou prohřešky řešeny diskvalifikací člena nebo celého teamu

Pohlaví ani věk závodníků nerozhoduje. Snažíme se především o dobrou náladu a spoléháme na smysl pro fair play všech účastníků.

Platí bez výjimky = „jeden pořadatel vládne všem…“ (závodníkům)

Protesty přijímáme pouze s tisícikorunou českou. Tisícikoruna vždy propadá ve prospěch pořadatele a všechny protesty jsou předem zamítnuty.

INFO

Závod bude odstartován ve 12:00 hodin (každý rok si to pořadatelé moc přejí) v prostoru u hlavního stanu a ukončen bude tamtéž ve 12:00 hodin druhého dne. Abychom se dobře rozcvičili, první kolo se poběží. (výjimku v běhu mají singl závodníci a dětská družstva)

Podrobnosti na briefingu v 11:30 na schodech.

Po vyplnění přihlášky týmy zaplatí u hlavního stanu příslušné startovné.

Sociální zařízení a sprchu je možno využít v budově gymnázia.

Bude možno nahlížet průběžně do počítače na aktuální pořadí.

Žádáme všechny účastníky závodu a jejich doprovod: NEBRAŇTE VÝHLEDU Z HLAVNÍHO STANU!
Informace všeho druhu lze získat u pořadatelů.
Vyhlášení výsledků závodu a předání cen se bude konat ve 13:00 na schodech.
Pořadatelé věří, že se Vám závod vydaří, a že si kromě férového závodění užijeme i trochu švandy.

Napsat komentář