2011 – Společně s „Pomozte dětem!“

Tímto ročníkem jsme se stali spojencem sbírkového projektu Pomozte dětem!, který je společným projektem Nadace rozvoje občanské společnosti a České televizie.

Read more

2011 – Výsledky

Read more

2011 – Poděkování

Děkujeme všem účastníkům za hojnou účast a pomocníkům za pomoc v již ukončeném Posledním 15. ročníku Ústecké koloběžky. Bez jejich pomoci neocenitelné by se tento vydařený závod nemohl uskutečnit. Také touto cestou děkujeme i všem ...

Read more