Category: 2011

2011 – Společně s „Pomozte dětem!“

Tímto ročníkem jsme se stali spojencem sbírkového projektu Pomozte dětem!, který je společným projektem Nadace rozvoje občanské společnosti a České televizie.

Continue reading

2011 – Výsledky

Continue reading

2011 – Poděkování

Děkujeme všem účastníkům za hojnou účast a pomocníkům za pomoc v již ukončeném Posledním 15. ročníku Ústecké koloběžky. Bez jejich pomoci neocenitelné by se tento vydařený závod nemohl uskutečnit. Také touto cestou děkujeme i všem ostatním, např. Gymnáziu za poskÿtnuté zázemí (WC, sprchy, místo pro nerušený noční odpočinek závodníků, elektřinu…), firmě Kostka za předváděnou kolekci nejen …

Continue reading